UTAS KÓDEX

1. Az utasnak tiszteletben kell tartania a pilóta utasításait

Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen felelős személy “parancsnok”, aki döntést hozhat a repülőgépről és a repüléséről. Indulás előtt bármikor dönthet a tervezett repülés visszavonásáról. A repülés során az utasoknak tartózkodniuk kell a pilóta döntései felett tett észrevételek megfogalmazásától, és kerülniük kell a pilóta utasításainak figyelmen kívül hagyását.

 

2. Az utasnak tiszteletben kell tartania a pilóta időjárási veszélyekkel kapcsolatos döntéseit

A magán pilótaképzés során a pilóták tanultak az időjárási körülményekről és az időjárás változás, romlás következményeiről. A képzés részeként a legtöbb pilóta csak a Visual Flight Rules (VFR) keretében repülhet. Egyes pilóták rendelkezhetnek műszeres repülési szabályok (IFR), és IFR feltételek mellett repülhetnek. Mindenesetre tiszteletben kell tartani a VFR és az IFR pilóták repülési döntéseit, a tervezett repülés elhalasztását vagy annak törlését. Az utas nem utasíthatja  a pilótát, ha másképp dönt, és ezzel veszélyeztetné az  utas és a pilóta életét, testi épségét.

 

3 .Az utasnak tiszteletben kell tartania a poggyász maximális súlyát

A könnyű légi jármű, amelyen a tervezett repülést közösen hajtják végre, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta figyelembe veszi a bejelentett  utasok és azok csomagjainak súlyát, hogy ismerje a légi jármű súlypontját. Ezért kötelező az utasok számára, hogy tiszteletben tartsák a pilóta által megengedett legnagyobb súlyt a repülőgépen, és ne mozgassák csomagjaikat a repülés során. Mindezen okok miatt az utasnak pontosan meg kell jelölnie az indulás előtti súlyát, és tájékoztatnia kell a pilótát, ha változik.

 

4. Az utas nem vehet fel illegális vagy kockázatos termékeket

Az utasoknak soha nem szabad illegális vagy kockázatos/veszélyes termékeket szállítaniuk magukkal. Ha az utasnak kétségei vannak a szállított áru veszélyességével kapcsolatosan , tájékoztatnia kell a pilótát és közösen ellenőrizzék, hogy  a közös repülés ez esetben lehetséges-e. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, és megtagadhatja a fedélzeten való elhelyezésüket. Ha az utas veszélyes/tiltott árut birtokol, akkor meg kell tagadni a fedélzetre való belépést.

 

5. Az utas mindig időben érkezzen a repülőtérre

A repülés megtervezésénél a pilóta figyelembe veszi az indulás és érkezés várható idejét és az időjárási jelenségeket. Ezért fontos, hogy a pilóta időben felszálljon. Abban az esetben, ha az utas nem biztos az érkezési időben a találkozási ponton, tájékoztatnia kell a pilótát.

 

6. Az utas törölheti repülési szándékait

Az utas a repülés megkezdése előtt max félórával még törölheti repülési szándékát, ellenkező esetben a felmerült költségek ráeső részét köteles megtéríteni.

 

7. Az utasnak tiszteletben kell tartania a biztonsági előírásokat

Az utasoknak meg kell felelniük a következő alapvető biztonsági elvárásoknak:

– Nem dohányozhat repülés közben

– Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a repülés biztonságát befolyásoló eszközöket, amelyek balesethez vezethetnek.

– Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta a repüléssel, beleértve fel és leszállás-al kapcsolatosan rádióforgalmazást folytat.

– Az utassoha ne érintse meg az ajtót, amíg arra a pilóta nem kérte.

– Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagok fogyasztásától (ideértve az alkoholt, kábítószert a repülés előtt és alatt).

– Az utasok tegyen óvintézkedéseket, mert nincs WC a fedélzeten.